Aris Christofellis - Bacchae Overture Giorgos Koumendakis Part 1Giorgos Koumendakis Part 1 Bacchae : 4 Works for Aris Christofellis Bacchae - Overture (1993) For countertenor and string orchestra Libretto: Yannis Houvarda...
Posted by baroquevoice

If you do not want your YouTube video to appear here and on other third party sites you need to set 'Allow External Sites to Embed This Video' to Disabled on your videos on YouTube.


Related Videos
ADREAS NIKOLAOU 2006


Yorgos Mouloudakis- (14)


Yorgos Mouloudakis- (12)


Aris Christofellis - Bacc


G.Koumentakis - From Medi


~ I have to sing this son


?e p???? ?a? ?????e?


yorgos mouloudakis-ammos


opus21musikplus -- Gastei


Giorgos Koumendakis: The


Yorgos Mouloudakis- (13)


rologia 5.mp4


Aris Christofellis - The


Theodore Pistiolas playin


Giorgos Papamitrou - paho


dissonArt ensemble - Gior


Yorgos Mouloudakis- (11)


"CHARISMA X - IANNIS XENA


Nikos Mamangakis - Olofyr


Ta Mystika tou Kipou 15,


Yorgos Mouloudakis- (5) W


an unknown dialect


Beasting at Santa Cruz